Les volgen in Tennisschool

Momenteel is er in Vlaanderen een algemene terugval qua ledenaantal. Ook wij hebben hiermee te kampen weliswaar in mindere mate ten opzichte van andere clubs en tennisscholen.

We mogen echter niet blijven stilstaan, daarom hebben we als tennisschool besloten om de promotie nog op te voeren.

Acties die we als tennisschool ondernemen zijn:

 • Samenwerking met SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport): open deur dag in juni voor de 2de en 3de graad lager onderwijs (60 tal deelnemers)
 • Samenwerking met de sportdienst van stad Tongeren
  • o    Tweedaagse sportbeurs in mei, voor de basisscholen van Tongeren .(1200 deelnemers)
  • o    Tenniskamp op de motten. Onze lesgevers zijn aanwezig en proberen de kinderen te motiveren om te blijven tennissen.(50tal deelnemers).
 • Samenwerking met BLOSO :
  • deelname aan de week van de sportclub. Opendeurdag, dit jaar op 20 september tussen 10u en 13u. Wij zullen als tennisschool de kinderen en volwassenen, de beginselen van tennis aanleren.
 • Samenwerking met de scholen :
  • Tijdens de turnles is er in de papschool dit jaar tennisles gegeven door de tennisschool. Dit zal nog plaatsvinden
  • Tennisschool gaat een samenwerking proberen af te sluiten met verschillende scholen van het lager onderwijs om sportdagen te mogen organiseren
 • Samenwerking met Tennis Vlaanderen:
  • club organiseert 2 maal per jaar een kindertoer en tienertoer. Het zijn de trainers die instaan voor de begeleiding en animatie.

Bij al deze acties krijgen de deelnemers de kans om in te schrijven voor een proefles bij ons op de club, of aan verminderde prijs deel te nemen aan onze activiteiten. Deze kosten worden door de Tennisschool gedragen. 

 •  Als tennisschool voeren we zware promotie (zie boven). Dit gebeurt gratis door de tennistrainers.  Het zou  jammer zijn dat we deze kinderen binnen de tennisschool moeten verliezen doordat ze enkel privé-les gaan volgen.
 • In het belang van het kind en dit wordt ook gestimuleerd door tennis Vlaanderen,  is de beste combinatie privé-les gecombineerd met groepstraining . Privé wordt er vooral technisch gewerkt, tijdens groepstraining worden meer tactische spelsituaties geoefend. Ook het sociaal en mentaal aspect is belangrijk voor de speler.
 • Als tennisschool krijgen we subsidies van de Vlaamse Gemeenschap en stad Tongeren. Enkele criteria zijn het aantal leerlingen alsook het aantal groepstrainingen die gegeven worden. Zonder deze subsidies is onze werking zeer moeilijk.
 • We willen graag onze jonge lesgevers een kans geven om zich te ontplooien in onze tennisschool, dit kan uiteraard alleen indien er voldoende inschrijvingen zijn.

Om kracht bij te zetten aan onze werking, hebben we ook unaniem besloten om privé-les enkel toe te laten aan kinderen die in de tennisschool trainen.

Enkele opmerkingen om bepaalde misverstanden te voorkomen:

 • Elke speler kan zijn eigen privé-leraar kiezen, dit is altijd zo geweest en dit blijft uiteraard zo.
 • Bij de groepstraining kan er een voorkeur van lesgever opgegeven worden, hier wordt zeker rekening mee gehouden. Jammer genoeg is dit niet altijd mogelijk en dit enkel om organisatorische redenen.
 • Privé-training kan wel gevolgd worden zonder groepstraining tijdens de zomermaanden juli, augustus en september, omdat er dan geen groepsactiviteiten zijn.
 • Er kan een uitzondering gemaakt worden voor spelers die op een niveau gekomen zijn, dat ze geen mogelijkheid meer hebben om in groepsverband te trainen.
 • We willen een uitstekende samenwerking uitbouwen tussen privé-leraar en groepstrainer. We zullen er dan ook op toezien dat er deze winter opnieuw een profiel opgesteld wordt, die besproken zal worden met de speler en ouders.
 • Bij de meeste tennisscholen wordt de nadruk gelegd op groepstraining en privé-les gecombineerd.

Ten slotte:

Laat ons niet vergeten dat we dit jaar jeugdvriendelijke tennisclub met erkende kidstennisschool geworden zijn. Dit is enkel mogelijk door het harde werk en de samenwerking tussen ons jeugdbestuur, tennisschool alsook de club.

Met fierheid zijn wij de top 8 Limburg en top 40 Vlaanderen .

Onlangs hebben we nog 3 ploegen finale Limburg jeugd gehad. Dit was op een na de beste prestatie van alle clubs, enkel Tennisdel was beter.

We mogen dan ook terecht fier zijn op onze club.

Laten we allen, samen, deze werking ondersteunen!

Indien er nog bepaalde onduidelijkheden zijn aarzel dan niet om de tennisschool te contacteren.

Hoofdcoördinator.

Robby.stoffels@skynet.be

Vriendelijke groeten

Tongerse Tennisschool 2000

 

Last modified: 

17 feb 2016 - 18:24
Roger